LIÊN HỆ

Location

Vị trí – Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số 1 của chúng tôi

  • Bucheon H.Q. - CHONGRO bldg. #1, 44, Bucheon-ro 435beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
  • Bucheon Logistics Center - CHONGRO bldg. #2, 44, Bucheon-ro 435beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel :+82 2-2628-5885    /   ㆍFax :+82 2-2628-5258    /   ㆍE-mail :info@ichongro.com