CÔNG TY

LỊCH SỬ

Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

 

2024.
Thay đổi CEO (CEO Kim Yong-tae → CEO Kim Dong-hoon)
Thành lập chi nhánh Hungary Budapest
Được chứng nhận là Công ty khổng lồ nhỏ thân thiện với giới trẻ do Bộ Lao động và Việc làm tổ chức
bộ phận LM → Tích hợp vào bộ phận chuyển động
2023.
Trở thành nhà phân phối ủy quyền của ZWZ
2022.
Trở thành nhà phân phối ủy quyền của KSM
2020.
Sáp nhập CHONG RO BEARING Ltd vào CHONG RO CO., LTD
2019.
Thành lập chi nhánh Cheonan
2018.
Thành lập bộ phận LM (Linear Motion)
Trở thành nhà phân phối ủy quyền của THK
2017.
Thành lập chi nhánh tại Hà Nội (Việt Nam)
Thành lập chi nhánh Guro
Trở thành nhà phân phối ủy quyền của ILJIN
2015.
Mở rộng trung tâm Logistics Bucheon
Thành lập chi nhánh Incheon-Gumdan
2012.
Thành lập chi nhánh Cileon (Indonesia)
2011.
Xây dựng kho hàng Pohang
2010.
Trở thành nhà phân phối ủy quyền của IKO
Trở thành nhà phân phối độc quyền của ZKL tại Hàn Quốc
2009.
Thành lập chi nhánh tại Hồ Chí Minh (Việt Nam)
Xây dựng trung tâm Logistics Bucheon
Thành lập chi nhánh Seoul
2008.
Trở thành nhà phân phối độc quyền của hãng COOPER trong lĩnh vực thép tại Hàn Quốc
2006.
Trở thành nhà phân phối ủy quyền của NSK
Trở thành nhà phân phối ủy quyền của SCHAEFFLER (INA, FAG, KBC)
Thành lập chi nhánh Dangjin
2004.
Trở thành nhà phân phối độc quyền của DELUX tại Hàn Quốc
Trở thành nhà phân phối ủy quyền của SKF
2003.
Thành lập CHONG RO BEARING LTD.
Thành lập chi nhánh Gwangyang
Thành lập chi nhánh Pohang
1996.
Thành lập văn phòng Thương Mại Incheon
1995.
Trở thành nhà phân phối ủy quyền của NTN
1993.
Chuyển đổi thành Công ty TNHH CHONG RO
Mở rộng và chuyển địa điểm văn phòng (Incheon-Songlimdong)
1982.
Thành lập CHONG RO Tading Company (Incheon-Sunguidong)