CÔNG TY

LỊCH SỬ

Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

2000 ~ 2017

Năm 2017.
Mở chi nhánh thứ 2 tại Việt Nam (tại thành phố Hà Nội)
Mở chi nhánh Guro (tại Guro-dong, Guro-gu, Seoul)
Được ủy quyền phân phối cho hang ILJIN
Năm 2015.
Hoàn thành việc mở rộng kho trung tâm (tại Buncheon)
Mở chi nhánh GUMDAN (Incheon)
Năm 2012.
Mở Chi Nhánh Indonesia ( tại Cilegon - Indonesia)
Năm 2011.
Mở thêm kho hàng Pohang (tại Pohang)
Năm 2010.
Được uỷ quyền phân phối cho hãng IKO
Là nhà phân phối cấp cao và độc quyền của thương
hiệu ZKL
Năm 2009.
Mở chi nhánh tại Việt Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh)
Mở kho trung tâm (tại Bucheon)
Mở cửa chi nhánh Seoul (tại Seoul)
Năm 2008.
Trở thành nhà phân phối cao cấp và độc quyền cho hãng
COOPER (công nghiệp Thép)
Năm 2006.
Trở thành nhà phân phối uỷ quyền của NSK
Trở thành nhà phân phối uỷ quyền của SCHAEFFLER
(INA, FAG, KBC)
Mở chi nhánh DANJIN (tại Danjin)
Năm 2004.
Trở thành nhà phân phối cao cấp và độc quyền
cho hãng DELUX
Trở thành nhà phân phối uỷ quyền của SKF
Năm 2003.
Mở chi nhánh Gwangyang (tại Gwangyang)
Mở chi nhánh Pohang (tại Pohang)

1982 ~ 2000

Năm 1996.
Mở phòng Thương Mại (tại Incheon)
Năm 1995.
Trở thành nhà phân phối uỷ quyền của NTN
Năm 1993.
Chuyển đổi sang tên CHONG RO CO., LTD
Mở rộng và tái định cư tại Incheon – Songlimdong
Năm 1982.
Thành lập CHONGROBEARING ltd.
(tại Incheon – Sunguidong)
Chong Ro
History