CÔNG TY

CHUYÊN GIA PHÂN PHỐI VÒNG BI – CHONG RO

Chuyên phân phối vòng bi

Trong lịch sử của công ty
từ năm 1982 đến nay, Vòng
bi và MRO luôn là các sản
phẩm dẫn đầu thị trường về
doanh số bánhàng tại các
chi nhánh trong
và ngoài nước
Có ưu thế đặc biệt nhờ
những kinh nghiệm vòng
bi và các bí quyết sẵn có
Khả năng bán hàng và
khả năng cạnh tranh tốt
tại thị trường trong nước
cũng như nước ngoài
Là đại lí phân phối uỷ
quyền của nhiều thương
hiệu hàng đầu thế giới
Có kinh nghiệm về kĩ
thuật và các bí quyết riêng
từ việc tiếp cận làm việc
và phân phối trực tiếp
với người sử dụng cuối
cùng (End-user)