SẢN PHẨM

Giới thiệu về sản phẩm

Dành toàn bộ những sản phẩm với chất lượng, dịch vụ và mạng lưới tốt nhất cho khách hang

Vòng bi rãnh sâu hướng trục (Vòng bi cầu chặn rãnh sâu)
Vòng bi rãnh sâu hướng trục bao gồm các các vòng đệm định vị trục, các vòng đệm định vị thân cùng các kết cấu bi và khung. Các vòng bi không tự duy trì; do đó kết cấu bi và khung cùng các vòng đệm vòng bi có thể được lắp ráp một cách độc lập với nhau.

Ngoài các vòng đệm phẳng, còn có nhiều loạt vòng đệm định vị thân hình cầu để bù cho sự lệch trục tĩnh. Các thiết kế này thường được sử dụng cùng với các vòng đệm hỗ trợ. Ổ bi rãnh sâu hướng trục có trong các thiết kế một và hai hướng.

Cả hai thiết kế này có thể hỗ trợ các lực hướng trục cao nhưng không được phụ thuộc vào các tải trọng hướng tâm.

Vòng bi tiếp xúc góc hướng trục (Vòng bi cầu chặn tiếp xúc góc)
Vòng bi tiếp xúc góc hướng trục có hai hướng là các vòng bi chính xác không tự duy trì với các sai số hạn chế đến hạng SP. Chúng bao gồm các vòng đệm định vị trục đặc, các vòng cách, các vòng đệm định vị thân cùng các kêt cấu bi và khung với khung bằng đồng thau đặc. Các bộ phận của vòng bi được làm phù hợp với nhau và có thể được lắp ráp độc lập với nhau, chúng không được phép đổi chỗ với nhau đối với các vòng bi cùng kích thước.

Vòng bi đũa hình trụ hướng trục (Vòng bi trụ chặn)
Vòng bi đũa hình trụ hướng trục bao gồm các kết cấu con lăn hình trụ hướng trục và khung, các vòng đệm định vị thân và trục. Các vòng bi có chiều cao mặt cắt hướng trục đặc biệt nhỏ, có khả năng chịu tải cao và độ cứng cao và có thể hỗ trợ các lực hướng trục theo một hướng.

Vòng bi tang trống chặn
Vòng bi tang trống chặn bao gồm những dãy bi đơn, những con lăn tự lựa. Nó bao gồm các vòng đệm ổ và trục đặc và con lăn trang trống không đối xứng cùng với vòng cách. Vòng cách giữ con lăn và vòng cách có thể lắp ráp các đệm ổ cùng với trục định vị. Các vòng bi có thể được tháo lắp. Các bộ phận của vòng bi có thể được trang bị riêng.

Vòng bi tang trống chặn có thể hỗ trợ chịu tải trục rất cao và cho phép tốc độ tương đối cao. Cả dưới điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất. Ví dụ như trong hộp số, calenders, công cụ trong các ứng dụng hàng hải và các công cụ trong bánh lái, nâng thiết bị, máy móc xây dựng và máy cán.